سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آئروپاوز
Aeropause

لایه مرزی یا انتقالی ما بین جو چگال زمین و فضای بیرونی

 

 

 

۷۶۶۱۲۲۳   پیاده سازی : کافه نورون