سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be)
Ae Star

ستاره رده A با خطوط نشری قوی معمولاً ناشی از هیدروژن که روی زمینه طیف عادی ستاره وجود دارد. این طیف ناشی از لایه های منبسط شونده از مواد گرم اطراف ستاره است. بعضی از ستاره های Ae دارای عمر کمی هستند و امکان مشاهده یک سحابی از مواد قابل رویت اطراف آنها وجود دارد که در این صورت به آنها ستاره های هربیگ Ae/Be هم گفته می شود.

 

 

 

 

 

۷۷۰۷۱۷۷   پیاده سازی : کافه نورون