سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

البطجنیوس
Albategnius

نام دشتی در سطح ماه با دیوارهای بلند کناری، قطر آن در حدود 136 کیلومتر بوده و دیواره‌های کناری آن به دلیل وجود دهانه‌های برخوردی کوچکتر مانند klein تقریباً تخریب شده است. مختصات این دشت 4 درجه شرقی و 11 درجه جنوبی است.

 

 

 

۷۷۱۳۱۰۱   پیاده سازی : کافه نورون