سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آلبرت
Albert

نام یکی از سیارکهای آمور با شماره 719 قطر آن حدود 3 کیلومتر است. این سیارک بعد از کشفش در سال 1911 کم شد تا اینکه در سال 2000 مجدداً مشاهده شد.

 

 

 

۷۷۱۲۹۴۶   پیاده سازی : کافه نورون