سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابوریحان بیرونی(973-1048)
Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048)

ریاضیدان، پزشک، جغرافیدان، تاریخدان، ستاره شناس ایرانی که در کتاب معروف خود بانام قانون مسعودی زمینه های مختلف علمی ستاره شناسی را مورد بحث قرار داده است. روابط مثلثاتی،‌حرکات خورشید، ماه و این مسئله که آیا زمین ثابت است یا متحرک از جمله مواردی هستند که این کتاب گنجانده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.iranika.ir/scientists%20biography_fils/bironi.htm

 

 

 

۷۶۵۸۵۰۹   پیاده سازی : کافه نورون