سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر ALبادبانی
ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله Al velarum Stars

گونه‌ای  ستاره‌های متغییر تپشی با دامنه تعییرات قدر به اندازه 2/1- 3/0 و دوره تناوب یک تا پنج ساعت .این متغییرها از ستارگان جمعیت قرص کهکشانی بوده و در خوشه‌های ستاره‌ای یافت نمی شوند. این ستارگان گهگاهی ستارگان قیفاووسی کوتوله هم نامیده می شوند.بسیار مشابه ستارگان دلتا سپری اما با دامنه تغییرات درخشندگی بیشترهستند.اولین وروشن ترین ستاره این گروه در فاصله 2.8 شمال –شمال شرق ستاره گاما  صورت فلکی بادبان قرار داشته ودامنه تغییرات قدر آن بین 6.4 تا 7.1 است.

 

 

 

۷۶۶۱۲۲۸   پیاده سازی : کافه نورون