سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خانواده سیارکی الکساندرا
Alexandra Family

خانواده کوچکی ا ز سیارکهای کمربند اصلی که در فاصله متوسط 6/2 تا 7/2 واحدنجومی از خورشید قراردارند. کشیدگی مداری آنها بین 11 تا 12 درجه است. اولین سیارک این گروه با نام 54 alexandr درسال 1858 کشف شد. قطر آن حدود 165 کیلومتر است.

 

 

 

۷۶۶۲۷۱۶   پیاده سازی : کافه نورون