سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

لکه خورشیدی
کلف Sunspot

  

لکه های کوچک تیره ای که گهگاهی بر قرص خورشید ظاهر می شوند دلیل تیره بودن آنها این است که دمای آنها از مناطق کناری در حدود ۱۰۰۰-۸۰۰ درجه سرد تر است.لکه ها با خطوط مغناطیسی در ارتباط هستند طی دوره ۱۱ ساله تعداد لکه ها کم و زیاد می شود.در زمانیکه فعالیت خورشید بیشتر باشد تعداد واندازه لکه ها بیشتر وبزرگتر است.

درسایت زیر اطلاعات مفیدی درباره لکه های خورشیدی وجود دارد:

http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml

 

 

۷۷۱۳۱۴۲   پیاده سازی : کافه نورون