سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

النییر
alnair
نام ستاره آلفا درنا با قدر  ۷۱/۱ودرخشندگی ۲۴۲ برابر خورشید ودرفاصله ۱۰۱ سال نوری.قطر   آن ۱/۵ برابرخورشید است.
 

۷۶۶۰۱۸۳   پیاده سازی : کافه نورون