سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الناز(ستاره بتا ثوری)
ستاره بتا ثوری elnath, alnath

ستاره بتا ثوری با قدر ۶۲/۱ قطر۴/۵ خورشید که در فاصله ۱۳۱ سال نوری قرار دارد.این ستاره قبل از این در محدوده صورت فلکی ارابه ران بوده و اکنون نیز گهگاهی با نام گاما ارابه ران شناخته می شود.دمای سطحی آن ۱۲۶۰۰ درجه ودرخشندگی آن حدود۷۰۰ برابر خورشید است.

 

۷۶۵۸۴۵۴   پیاده سازی : کافه نورون