سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آلپ
monts alpes, alpes
نام رشته کوهی با طول ۲۹۰ کیلومتر در سطح ماه که ارتفاع بلندیهای آن به یک تا سه کیلومتر می رسد. 
 

۷۶۱۱۷۸۶   پیاده سازی : کافه نورون