سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی آلفا جدی
alpha capricornids

نام یک بارش شهابی کوچک که در فاصله اواخر تیر تا اواخر مرداد و از عرضهای جنوبی تر بهتر دیده می شود پارامتر zhr آن 6 شهاب است ولی در آن بارشهای نورانی با مسیرهای طولانی دیده می شود.مشاهدات نشان میدهند که بارش مدار پیچیده ای داردو شاید دو مدار جداگانه بعنوان منبع بارش وجود داشته باشد.یکی از مدارها با مدار دنباله دار   honda-mrkos-pajdusakova  / p  مطابقت دارد.

 

۷۶۶۱۱۶۱   پیاده سازی : کافه نورون