سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قاعده
Al Giedi, Algedi

ستاره ای دوتایی بوده که در صورت فلکی بز (CAPRICORNUS)_ قرار دارد. قدر ستاره پر نورتر56 /3 قطر آن 7/8 برابر خورشید از رده طیفی G8 IIIb، دمای آن 5100 درجه و درخشندگی آن 47 برابر خورشید است فاصله این ستاره با خورشید 108 سال نوری است.

ستاره دوم با قدر 28/4 و قدر مطلق۳۴/۲- در فاصله6/3 دقیقه قوسی از ستاره اول قرار دارد.. فاصله این ستاره  با خورشید 686 سال نوری است وبنابراین هیچ ارتباطی با ستاره اول ندارد.

 

 

 

۷۷۱۱۶۹۶   پیاده سازی : کافه نورون