سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الجیبها(ستاره اتای جباری)
ستاره اتای جباری Algiebba

ستاره اتاجباری مجموع دو ستاره با قدرهای 34/3 و 87/4 وجدایی زاویه ای 7/1 ثانیه  قوسی  وتفکیک دومولفه مشکل است. ستاره پرنورتر در فاصله 6/9 سال نوری قرار دارد قطر آن 11 برابر خورشید قدر مطلق 88/3- دمای آن 21000 درجه و درخشندگی آن نیز در حدود 20000 برابرخورشید است. دمای ستاره دوم نیز در حدود 14000 درجه است.

 

 

 

۷۶۶۱۸۴۸   پیاده سازی : کافه نورون