سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پارادوکس الغول
Algol Paradox

به نظر می رسددر سیستم ستاره الغول ستاره کم جرم‌تر یعنی ستاره B  زودتر سیر تکاملی را طی نموده است که این بر خلاف تئوری موجوداست. چرا که براساس تئوری‌های موجود هر چه ستاره سنگینتر باشد زودتر مراحل  فازهای مختلف تکاملی را طی می کند یک پاسخ این است که دراصل جرم ستاره B بسیار بیشتر از این وجرم ستاره A  نیزبسیار کمتر از این بوده است و در اثر نزدیک وبزرگ بودن ستاره B  بوده که مواد از سطح آن به سمت ستاره A جریان پیدا کرده اند و همین موجب کم شدن جرم ستاره B شده است.

 

۷۶۶۰۱۷۶   پیاده سازی : کافه نورون