سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خانواده سیارکی آلیندا
Alinda Family

نام خانواده‌ای از سیارکها با نیم قطر مداری 5/2 واحدنجومی و کشیدگی مداری بین 4/0 تا 65/0 اولین  عضو این خانواده  سیارک‌ آلیندا است. این خانواده در نقطه روز نانسی 1:3 با مشتری و در نقطه رزنانسی 1:4 با زمین قرار دارند. بعضی از اعضا این خانواده به دلیل همین روزنانس 1:4 گهگاهی با چرخه 4 ساله به زمین نزدیک می‌شوند.

از دیگر اعضای این خانواده می‌توان به سیارک‌های زیر اشاره کرد.                 1429  pemba, 1907 Mavis,1550 Tito.

 

 

 

 

۷۶۵۸۴۶۵   پیاده سازی : کافه نورون