سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

رصد خانه رادیویی آلگون کویین
Algonquin Radio Observatory

نام رصدخانه‌ای در اونتاریو کانادا که شامل یک رادیو تلسکوپ با قطر 46 متر که از سال 1967 عملیاتی شده و با هدف مشاهده ستارگان و کهکشانها مورداستفاده است ویک آرایه 32 تایی ازتلسکوپ‌هایی با قطر 3 متر که برای مشاهده خورشید استفاده می شود. از تلسکوپ 46 متری در سال 1974 اولین کاوش درباره موجودات فرازمینی در طول موج 35/1 سانتی متری استفاده شد. این طول موج ناشی از مولکولهای آب در فضا است.

درحال حاضر از این تلسکوپ درتصویر برداری از باقی مانده ابرنواخترها و تعیین دقیق چرخش پالسارها استفاده می شود.

 آدرس سایت :

 http://ewh.ieee.org/reg/7/millennium/aro/ARO_home.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۱۹۷۸   پیاده سازی : کافه نورون