سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابو علی الحسن ابن الهیثم
Al hazen ( 965- 1040)

ریاضی و فیزیک دان عرب متولد بصره که بعد از بطلمیوس اولین کتاب مهم در مورد نور را به رشته تحریر در آورده است. اواین نظریه که نور از چشم بیرون می‌آید و موجب دیدن اشیاء می شود را کنار گذاشت او به تکمیل کارهای بطلمیوس و ریاضی دان معروف یونانی اقلیدس پرداخت. او جهت بررسی، جریانات رودخانه ای نیل توسط الحکیم حاکم وقت مصر به آنجا دعوت شد (او ظاهراً نتوانسته کار خود را باموفقیت به پایان برساند)

 

 

 

۷۷۱۰۹۹۶   پیاده سازی : کافه نورون