سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهاب سنگ آلنده
Allende meteorite

نام شهاب سنگی از نوع کندریتی Carbonaceous(مخفف آن CV3) که در سال 1969 به صورت یک بارش شهابی درمکزیک سقوط کرده است. ذرات این بارش در مساحتی به اندازه 48*7 کیلومتر پخش شدند.

ماده اصلی این شهاب سنگ‌هاolivine بوده و نشانه هایی دال بر فرا خورشیدی بودن مثلاً ناشی از ابرنواختر بودن  به همراه دارند برای اولین بار ذرات بین ستاره‌ای به صورت دانه های الماس در حد نانومتر از این شهاب‌ سنگ بدست  آمده اند.

این شهاب  سنگ درنوع خود بزرگترین شهاب سنگ به حساب می‌آید. وزن کل شهاب سنگ‌ها یافته  شده بعد از بارش به حدود 2 تن می‌رسید. تخمین زده شده که وزن شهاب اولیه برخورد سی تن بوده است.

 

 

 

۷۶۶۱۱۷۳   پیاده سازی : کافه نورون