سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کهکشان مارپیچی آنمیک
Anemic Spiral Galaxy

یک رده از کهکشانها که حد متوسط کهکشان‌های مارپیچی وکهکشانهای عدسی شکل هستند. این رده از کهکشان‌ها دارای بازوهای نسبتاً ضعیفی هستند و از آنجائیکه از لحاظ هیدروژن اتمی فقیر هستند شکل گیری ستارگان جدیددر  آنها بسیار کم است. این کهکشان‌ها بیشتر عضو خوشه‌های غنی کهکشانی هستند و به همین دلیل تصور بر این است که به دنبال برخورد با سایر کهکشان‌های خوشه و اثرات گرانشی دیگر کهکشانها از مواد بین ستاره‌ی و عمدتاً هیدروژن اتمی تهی شده‌اند.

 

 

 

۷۷۱۱۶۴۸   پیاده سازی : کافه نورون