سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا
Anglo –Ausralion Observatory (AAO)

نام رصدخانه‌ای باهمکاری مشترک انگلیس و استرالیا، این رصدخانه درارتفاع 1150 از سطح دریا و در کشور  استرالیا واقع است. این رصدخانه مجهز به تلسکوپ اشمیت 2/1 متری با با نام (UKST) ویک تلسکوپ 9/3 متری بازتابی  بوده و از سال 1974 عملیاتی شده است. یکی از برنامه‌های این رصدخانه یافتن سیارات فرا خورشیدی است. برنامه‌ای نیز برای اندازه گیری انتقال به قرمز 250000 کهکشان و 30000 کواراز وجوددارد.

سایت این رصدخانه :

www.aao.gou.au

 

۷۶۶۱۷۷۴   پیاده سازی : کافه نورون