سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

انگریت
Angrite

رده‌ای از شهاب سنگها از جنس آکندریت تغییر یافته که در واقع ترکیبی از augite ومقادیر ناچیزی ‌olivine و triolite می‌باشد. به صورت صخره‌ بازالتی بوده و حفره های به بزرگی 5/2 سانتیمتر در آن دیده می شود. با مقایسه طیف بازتابی این شهاب سنگها، باچندین سیارک کمربند اصلی می توان نتیجه‌گیری کرد که  منبع این شهاب سنگها سیارک 289 Nenetta یا  3819 Robinson می‌باشد. این شهاب‌ها حدود 5/4 میلیارد سال پیش به حال کریستالی درآمده‌اند.

 برای کسب اطلاعات مفید درباره شهاب سنگ‌هاو انواع ترکیب شیمیایی آنهابه سایت زیر مراجعه نمائید.

www.csi.uottawa.ca/meteorite/index

 

 

 

۷۷۱۱۱۱۲   پیاده سازی : کافه نورون