سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنگستروم-آندرز
Angstrom Anders Janas (1814- 1874)

ستاره شناس و فیزیکدان سوئدی که اختراع کننده طیف سنج بوده و به مطالعه طیف خورشید پرداخت. در سال 1862 موفق به کشف هیدروژن در جو خورشید شد و بعد از آن به تهیه نقشه کامل طیف خورشید پرداخت. او همچنین نشان داد که گازهای گرم همان طیفی را منتشر می کنندکه در حالت سرد جذب می‌کنند.

 

۷۶۵۸۵۰۱   پیاده سازی : کافه نورون