سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنیزوتروپی
Anisotropy

تغییر در یک خاصیت با توجه به جهت. مثلاً تابش زمینه کیهانی دارای آنیزو تروپی در دما به اندازه چند میکرو کلوین در جهتهای مختلف آسمان می باشد.

 

 

 

۷۷۱۲۴۴۴   پیاده سازی : کافه نورون