سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تغییرات سالیانه
Annual Variation

تغییر در میل و بعد ستارگان به دلیل حرکت تقدیمی زمین وحرکت نسبی خود ستارگان. به دلیل همین تغییرات هنگام بیان میل و بعد ستارگان یک تاریخ به صورت Epoch آورده می شود. مثلاً Epoch 2000

 

۷۶۶۱۷۴۴   پیاده سازی : کافه نورون