سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنزا
Ansa

قسمتی از حلقه یک سیاره، مثلاً زحل که در عکسها به نظر می‌رسد بیشترین فاصله رابا سیاره داشته باشد.

 

۷۶۶۱۲۰۲   پیاده سازی : کافه نورون