سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنت اپکس
Antapex

نقطه ای از کره سماوی که به نظر می‌رسد خورشید و کل منظومه شمسی با سرعت 20-19 کیلومتر در ثانیه نسبت به ستاره های مجاور از آن دور می شوند. این نقطه درمکانی با مختصات میل 30- درجه و بعد 6 ساعت در صورت فلکی کبوتر قرار دارد. نقطه مقابل آن Apex نام دارد.

 

۷۶۶۱۷۴۱   پیاده سازی : کافه نورون