سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ضد جاذبه
Antigravity

یک نیروی فرضی که در جهت عکس گرانش عمل می کند. براساس تئوری نسبیت عام یک میدان گرانشی معادل انحنایی از فضا زمان است، اثر ضد گرانش برگرداندن چهار چوب فضا زمان از حالت انحنا دار است که این مستلزم وجود جرم منفی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ضد گرانش به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/page.php?id=3395

 

۷۷۰۷۱۵۷   پیاده سازی : کافه نورون