سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ضد گره
Antinode
هر کدام از دو نقطه روی مدار که از تقاطع خط عمود بر خطی که نقاط گره‌ای مدار را به هم وصل می کند و از نقطه کانونی مدار می گذرد به وجود می‌آید.
 

۷۷۰۷۱۱۹   پیاده سازی : کافه نورون