سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نقطه ضدخورشید
Antisolar point
نقطه‌ای از کره سماوی که مخالف مکان خورشید قرار دارد یعنی 180 درجه با آن زاویه دارد. همانطور که طی سال مکان خورشید در آسمان جابجا می شود مکان آن نقطه نیز تغییر می کند.
 

۷۷۱۱۶۴۵   پیاده سازی : کافه نورون