سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ضد دم
Antitail

قسمتی از دنباله غباری دنباله‌دارها که بر خلاف دم معمولی دنباله‌ دارها به نظر می‌رسد مانند یک جرقه به سمت خورشید کشیده شده است. بروز این وضعیت کمیاب به موقعیت هندسی زمین نسبت به مدار دنباله‌دار و اختلاف منظربستگی دارد و عموماً زمانی پدید می‌آید که دنباله‌دار به خورشید نزدیک بوده و زمین از صفحه مداری دنباله‌دار عبوری می‌کند. بهترین ضد دم مشاهده مربوط به دنباله دار AREND- ROLAND می‌باشد که در سال 1957 مشاهده شده است.

 

۷۷۰۲۹۷۱   پیاده سازی : کافه نورون