سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 43
Mairan's nebula, M43

 یک سحابی که در صورت فلکی جبار  در نزدیکی M42  قرار دارد.این سحابی در واقع جزیی از همان سحابی است که با یک خط از جنس سحابیهای تاریک از آن جدا شده است.

این سحابی توسط ستاره متغییر NU  جباری از قدر 8 تحریک وروشن شده است.کمانهایی از ابرهای روشن وتاریک بکمک یک تلسکوپ معمولی در آن قابل مشاهده است.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-43.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی پخشی  NGC1982

20'*15'

1600

9

05  35

-05  16

جبار

 

 

 

 

 

۷۶۶۰۱۸۶   پیاده سازی : کافه نورون