سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)
نر مار Hyi, lesser water snake, hydrus(Hyi)

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان که توسط دو ستاره شناس به نامهای keyser و houtman  بین سالهای 15۹۵ تا ۱۵۹۷ به همراه ۱۱صورت فلکی دیگرمعرفی شده است.

 نام این صورت فلکی با نام صورت فلکی hydra  یا صورت فلکی مار زیاد به اشتباه گرفته می شود.

به نظر می رسد که هیدروس نام موجودی بوده که در رود نیل زندگی می کرده وغذای اصلیش هم کروکودیل های رودخانه نیل بوده است. 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

6.2    12.2

16"

01  41

-79  08

TAU 1   HYI

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

215.5  روز

10     16

میرا

01  10

-76  50

RS    HYI

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrus

 

 

۷۷۱۱۸۹۰   پیاده سازی : کافه نورون