سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنتونیادی
Antoniadi Eugene Michael (1870-1944)

ستاره شناس فرانسوی متولد ترکیه که از سال 1894 تا 1902 به کمک یک تلسکوپ 5/9 اینچی شکستی به مشاهده سطح سیارات مریخ  و زهره  تیر مشتری و زحل پرداخت. او به کمک یک تلسکوپ 83 سانتیمتری در میمودن فرانسه به مشاهدات بسیار دقیقی از سطح سیارات زهره و تیر و مریخ پرداخت. در حالیکه گیووانی شیاپارلی و پرسیوال لاول و بسیاری از ستاره شناسان دیگر به وجود کانال‌های مصنوعی در سطح مریخ اعتقاد  داشتند او آنها را ناشی از تمایل چشم انسان برای ایجاد ارتباط بین عوارض جداگانه سطحی مریخ دانست. مشاهداتی که در زمان مقابله مریخ در سال 1909 انجام داد او را متقاعد کرد که این کانال‌ها طبیعی هستند و نتیجه فعالیت موجودی نیستند. اودر سال 1922 برای اولین بار به مشاهده آتشفشان‌های Tharsis موفق شد.

نقشه ای که او از سطح تیر تهیه کرده در سایت زیر آورده شده است.

www.History.nasa.gou/sp-423/p150.html

 

 

 

۷۶۶۰۲۳۳   پیاده سازی : کافه نورون