سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مقیاس آنتونیادی
Antoniadi Scale

مقیاسی برای گزارش چگونگی شرایط رصد که در سال 1900 توسط ایگن آنتونیادی پیشنهاد شده است.

1.       دید کامل و بدون لرزش تصویر

2.       اندکی لرزش، در بعضی لحظات خیلی خوب

3.       دید متوسط، توده‌های بزرگ هوا ایستایی تصویر رابه هم می زنند.

4.       دید ضعیف با یک لرزش ثابت

5.       دید خیلی بد، به سختی می توان شکلی از یک جشم سماوی را رسم کرد.

 

 

 

۷۷۰۲۸۸۴   پیاده سازی : کافه نورون