سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره AO ذات الکرسی
AO Cassipeia

یکی از سنگین‌ترین و درخشان‌ترین ستاره‌های دوتایی، دو ستاره با قدر 1/6 و رده طیفی O9III که در فاصله 5900 سال نوری قراردارد.

مشخصات ستاره A : قطر 29  برابر خورشید به دمای سطحی 13780 درجه ودرخشندگی 26600 برابر خورشید قدر مطلق 21/5- وجرم حدود 32 برابر جرم خورشید.

 دوره چرخش دوستاره به دور همدیگر 5236/3 روز است. سطح دو ستاره در تماس با یکدیگر بوده و جریانی از مواد بین  دو ستاره وجود دارد.

لیستی از ستاره‌های جالب توجه در سایت زیر آورده شده است.

www.Jumk.de/astronomie/special-stars

 

 

 

۷۷۰۷۰۳۷   پیاده سازی : کافه نورون