سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اوج ستاره ای
Apastron

نقطه‌ای در مدار اطراف یک ستاره که از آن بیشترین فاصله دارد. این اصطلاح بیشتر در ارتباط با ستاره‌های دوتایی بکار برده می‌شود. نزدیکترین نقطه مداری هم Periastron نام دارد. در ستاره‌های دوتایی نقطه‌‌ای که دو ستاره بیشترین فاصله دارندهم اوج ستاره ای گفته می شود. این کلمه در مورد سیاراتی که حول ستاره‌ای بجزخورشید می‌چرخند نیز استفاده می‌شود.

 

 

 

۷۶۶۰۲۲۶   پیاده سازی : کافه نورون