سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خوشه کهکشانی مافی یک
maffei 1 group

نزدیک ترین خوشه کهکشانی به خوشه محلی.این گروه احتمالا" تحت تاثیر گرانشی کهکشان بزرگ آندرومدا به خارج از گروه محلی کشیده شده است.کهکشان بیضوی maffei 1  بزرگترین عضو خوشه بوده وبهمراه کهکشان maffei 2  در سال 1968 بکمک تصویر برداری مادون قرمز توسط  paolo maffei  کشف شد. هردو کهکشان در صورت فلکی ذات الکرسی قرار دارند.maffei 1  درفاصله 10 میلیون سال نوری  وmaffei 2 در فاصله 16 میلیون سال نوری قراردارد.کهکشان maffei 2   یک کهکشان مارپیچی میله ی است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

 

 http://seds.org/messier/xtra/ngc/maffei1g.html

 

 

۷۷۱۲۱۹۲   پیاده سازی : کافه نورون