سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آپولونیوس
Apollonius of perga (200-100 ق. م

ریاضیدان و ستاره شناس یونانی که مقاطع مخروطی و حرکات سیاره‌ای از زمینه‌های موردتوجه او بودند. گرچه براساس مدل بطلمیوس به مشاهده آسمان می پرداخت توانست به درستی حرکت رجعی مریخ و دیگر سیارات راتوجیه کند. او معتقد بود که سیارات حول خورشید می چرخند وخورشید نیز حول زمین. او در یک کتاب در زمینه نورشناسی نشان می‌دهد که آیینه کروی نمی تواند پرتوهای موازی نور را به یک نقطه هدایت کند ولی آیینه سهموی می تواند. او به تکمیل نوعی ساعت آفتابی که خطوط ساعتی آن روی یک سطح مخروطی کشیده شده بودند هم پرداخت.

 

 

 

۷۶۶۰۱۶۶   پیاده سازی : کافه نورون