سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرئوگرافی
Areography

علم مطالعه عوارض سطحی مریخ، مانند کلمه geology درمورد زمین.

 

 

 

۷۶۶۲۷۵۱   پیاده سازی : کافه نورون