سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دره آرس
Ares Vallis

نام دره ای چند رشته در سطح مریخ

شکل این دره در سایت زیر آمده است:

http://themis.asu.edu/zoom-20060503a

 

۷۷۱۲۱۴۰   پیاده سازی : کافه نورون