سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی اسکنه
قلم سنگ تراشی Cae, burin, caelum

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که توسط lacaille  معرفی شده است.این صورت فلکی هیچ ستاره پرنورتر از چهار ندارد. ستاره آلفای آن با قدر 4/4 در فاصله 65 سال نوری یکی از نزدیکترین ستاره ها به خورشید می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.5    13

6.6"

 

 

ALPHA

 

4.5     8

2.9"

 

 

GAMMA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

390.95روز

6.7       13.7

میرا

04  40

-38  14

R   CAE

 

10        11.28

E

04  56

-33  08

S   CAE

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

 

 

۷۷۱۱۹۹۲   پیاده سازی : کافه نورون