سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پروژه آرگوس
Argus Project

یکی از پروژه‌های کشف موجودات ذی شعور فراز مینی یا SETI با روش دریافت امواج مایکروویو پراکنده از فضا شامل حدود 5000 رادیو تلسکوپ کوچک در سراسر دنیا که توسط اشخاص آماتور به طور خصوصی اداره می شوند. این پروژه در سال 1996 کا رخود را با 5 رادیو تلسکوپ اغاز نموده وتا سال 2000 حدود هزار تلسکوپ فعال در آن شراکت داشته‌اند. این پروژه ارتباطی با پروژه ای که متعلق به دانشگاه اوهایو است ندارد.

سایت این پروژه :

www.setileague.org/argus

 

 

 

۷۷۱۰۹۶۸   پیاده سازی : کافه نورون