سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی حملی
Arietids

نام یک بارش شهابی که سرچشمه آن در صورت فلکی Ariesحمل می باشد. اوائل ژوئن به ویژه هشتم آن ماه زمان اوج بارش می باشد که البته به دلیل نزدیکی به خورشید (نقطه اصلی بارش تنها سی درجه با خورشید فاصله دارد) بیشتر شهابها قابل مشاهده نیستند. شهاب‌ها باسرعت km/s 39 با جو زمین برخورد می‌کنند. بعضی عقیده دارند که منشاء این شهاب‌هاسیارک 1566 ایکاروس است. برای دیدن شهاب ها بایدحدود 45 دقیقه قبل از طلوع خورشید در سمت شرق منتظر آنها بود.

 

 

 

۷۶۶۲۷۵۰   پیاده سازی : کافه نورون