سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خرگوش
ستاره ارنب Arneb

نام ستاره آلفا صورت فلکی خرگوش یا LEPUS است. ستاره ای ابرغول باقدر 58/2 از رده طیفی F0Ib ودرخشندگی 10000 برابر خورشید است که در فاصله 1300 سال نوری قرار دارد.

 

 

 

۷۶۶۲۷۹۳   پیاده سازی : کافه نورون