سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

هالتون کریستین آرپ
Arp Halton Christian (1927- )

ستاره شناس آمریکایی که برای اولین بار بیان کرد که مقادیر انتقال به سرخ زیاد کوازارها و دیگر کهکشانهای فعال نشانه‌ای از فاصله زیادآنهاست. اطلس کهکشانهای ویژه که در سال 1966 منتشر شد و شامل اطلاعات 338 کهکشان بامشخصات ویژه است از تالیفات او می باشد. این اطلاعات با کمک تلسکوپ هیل انجام شده و این کهکشانها باپیش وند Arp شناخته می شوند. بعضی از این کهکشانها جزء کهکشانهای فهرست NGC نیز می باشند.

او به کمک بررسی قدر مطلق نواخترها در حالت درخشندگی و آهنگ کاهش درخشندگی بعد از انفجار به تخمین فواصل پرداخت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید.

www.3towers.com/arptable

 

برای خواندن خبری درباره دو کهکشان از این مجموعه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://www.parssky.com/news/?NewsID=2118&Cat=Hubble

 

 

۷۷۱۱۶۵۷   پیاده سازی : کافه نورون