سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه
Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA)

آرایه‌ای از تلسکوپهای رادیویی در مانواکی در جزایر هاوایی که متعلق به دولت تایوان بوده و هدف آن مطالعه در ساختمان تابش زمینه کیهانی است. این  ارایه شامل 19 عدد رادیو تلسکوپ با قطرهای 2/1 و 3/0 متری با یک ترکیب ویژه است.

 سایت رسمی این رصدخانه

                                   http://amiba.asiaa.sinica.edu.tw/

 

 

۷۶۶۲۷۳۶   پیاده سازی : کافه نورون