سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک آسبولوس
Asbolus

سیارک شماره 8405 از گروه Centaur که به کمک تلسکوپ هابل کشف شد. یک دهانه برخوردی روشن بر سطح آن دیده می شود که احتمالاً ده میلیون سال پیش به وجود آمده است. قطر آن 80 کیلومترو کشیدگی مداری آن 8/75 درجه است. نقطه حضیض آن در فاصله 84/6 واحد نجومی و اوج در فاصله 98/28 واحد نجومی قرار دارد.

 

 

 

۷۶۶۱۱۲۹   پیاده سازی : کافه نورون