سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک اسکلپیوس
Asclepius

سیارکی از خانواده آپولو با شماره 4581. این سیارک در زمان کشف در سال 1989 در فاصله 685000 کیلومتر(دو برابر فاصله ماه تا زمین) قرار داشت و موجب ایجاد ترس در میان دانشمندان شد. کشف این سیارک موجب به فکر انداختن دانشمندان در مواجهه بااین گونه سیارکهای خطر آفرین شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایئد.

www.en.wikipedia.org/wiki/4581_Asclepius

 

 

 

۷۶۶۱۸۴۶   پیاده سازی : کافه نورون