سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فوبوس
phobos

 

 

 

 

 

 

 

یکی از اقمار سیاره مریخ.به معنای خدای ترس.مدار آن دایروی شکل وفاصله از مرکز مریخ ۹۲۷۰ کیلومتر است .قطر آن ۲۰*۲۳*۲۸ کیلومتر وقدر آن در موقعیت مقابله ۶/۱۱ است.

برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی فوبوس  به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/PHOBOS/target

 

 

۷۶۶۱۱۳۴   پیاده سازی : کافه نورون